Etalon Varahaldus AS mai kokkuvõte

Etalon Varahaldus AS alustas tegevust mais 2015, kui emissiooni 21. mai 2015 märkimise käigus emiteeriti 1 854 450 uut A-aktsiat, seega on esimese märkimise järgselt aktsionäridelt kaasatud kokku 2 084 450 eurot. Ettevõttel on 70 aktsionäri.

Etalon Varahaldus AS tegevused tulu teenimiseks algasid 22. mail, veel enne kui olid laekunud kõik aktsiakapitali sissemaksed. Seega võrdluses turuindeksitega võiks algushetkeks lugeda 21. mai 2015 Standard&Poors 500 indeksi väärtuse 2130.82 punkti, mis on hetkeseisuga (30. mai 2015) kõigi aegade kõrgeim S&P500 sulgemishind.

Mai lõpetas S&P500 2107.39 punkti peal, ehk võrdluses 21. mai sulgemishinnaga -1.10% miinuses, mai kokkuvõttes on S&P500 siiski +1.05%.

Etalon Varahaldus AS mai tulemus

21. mai märkimise 1.00 EUR järgselt alustas Etalon Varahaldus AS asutamiskulude ulatuses kahjumis. Varalist seisu mõjutas see vähem kui -1%.

Alates 22. maist võetud positsioonid mõjutasid mais omakapitali negatiivselt, kuigi 29. mail aegusid esimesed väljakirjutatud optsioonid, mis mõjutasid kogutulemit +189.75 USD ehk väga vähe. Ülejäänud avatud ja avamisel positsioonide kogumõju varadele oli kokkuvõttes negatiivne.

Mai lõpu seisuga on Etalon Varahaldus AS kontserni varad jaotunud ettevõtete vahel järgnevalt:

Etalon Varahaldus AS:     1 654 496.59 EUR
Etalon Capital OÜ:  371 632.76 EUR
Etalon Trading OÜ:  20 001.50 EUR
Reservvarad OÜ: 3 000.25 EUR
KOKKU: 2 049 131.10 EUR

 

A-aktsia NAV mai lõpu seisuga on 0.9831 eurot, ehk mai tulemuseks, mis sisaldab ka asutamiskulusid, võib arvestada -1.69%.

Vaade juunile

Arvestades avatud ja avamisel positsioone, võib oodata, et juuni tulemus saab olema üksjagu kõikuvam. Mai lõpul on ühtekokku avatud 8 positsiooni, neist 5 on omavahel seotud positsioonid.

Klassikalisi investeerimispositsioone seni võetud ei ole, seda seoses börside suhteliselt kõrge hinnataseme ja ohuga turgude võimaliku kukkumise suhtes.  22. mail tuli USA keskpanga Fed poolt täiendav indikatsioon, et intressimäärasid hakatakse ilmselt tõstma juba sellel aastal. See asjaolu võib muuta börsid rahutumaks.

Üks nö klassikalise investeerimise suunalt tehing ilmselt oleks praeguseks tehtud, kui Etalon Varahaldus AS oleks tegevust alustanud mai asemel aprilli algul. Paraku planeeritud investeeringu, elektriautode tootja Tesla, aktsiad tõusid aprilli alguse 205 dollarilt 22. maiks ca 245 dollarini, mistõttu plaanitud investeering suuruses ca 5% varast ei olnud enam niivõrd ahvatlev. Usk Tesla aktsiatesse on seotud Elon Musk persooniga ning hinnanguga, et Tesla hea maine annab Teslale konkurentsieelise.  Iseasi on see, kas Tesla jääb ja saab elektriautode tootmise turuliidriks. Siiski Tesla-ga seotud positsioon sai võetud ja sai väljakirjutatud Tesla septembri put-optsioone hinnale 210, hinnaga 7 dollarit. Ehk läbi antud tehingu oleme võtnud valmisoleku osta 3.5% vara ulatuses Tesla aktsiaid sisuliselt hinnaga 203. See ei pruugi realiseeruda, sest mai lõpetas Tesla aktsia 250.80 dollari peal ja Tesla aktsiate ostmiseks läbi optsioonide peaks Tesla aktsia kauplema allpool 210 dollarit septembris. Välja kirjutatud optsioonipreemia 7 dollarit aktsia kohta on siiski väikeseks kompensatsiooniks.

Juunis jätkub mitmesuguste positsioonide võtmine, kuid paremaid tehingute võimalusi tuleb ilmselt oodata. Tehingutesse sisenemisel on tõenäoline, et võib esineda tagasilööke varade väärtuses ja positiivse tulemi saavutamine võib võtta aega. Avatud ja avamisel positsioone arvestades ei oleks midagi erakordset, kui juuni tulemus oleks koguvarade seisukohalt üle -10% negatiivne.  Üldjoontes aga lähtume konservatiivsest turunägemusest, mille tõttu näeme võimalust nii turgude languseks kui närvilisuse kasvuks, mis ilmselt annaks paremaid tehingute võimalusi ja suurendaks ebaefektiivsusi turgudel.

Aktsionäridele 30. mail 2015,

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht