Etalon Varahaldus alustas Kreeka võlakriisi lahenemisele panustamist

Mikk Talpsepp
17 Juuni, 2015

16. juunil sai alustatud Kreeka võlakriisi lahenemisele panustamisega, mille tulemusena Etalon Varahaldus AS kirjutas esialgu välja 5 erineva tähtaja ja hinna peale Kreeka put-optsioone, mis tähendab, et Kreeka aktsiate täiendaval langemisel võtab Etalon Varahaldus Kreeka aktsiates teatava positsiooni.

On tõenäoline, et Kreeka võlakriis laheneb Kreeka välja astumisega eurotsoonist, mis küll ilmselt seab vähemalt lühiajaliselt löögi alla euro võrdluses dollariga. Pakun, et Tsirpase plaan ongi saavutada see, et Kreeka heidetakse eurotsoonist välja, sest uus start on Kreekale pikemas perioodis parem kui üritada laene tagasi maksta. Euroopa rahandusministrite soovitused Kreekal makse tõsta, sh käibemaksu, mõjuksid Kreeka ettevõtetele halvasti ning lahkumine eurotsoonist võttes kasutusele rahvusvaluuta võib olla Kreeka jaoks parem lahendus. Lühiajaliselt saab Kreeka majandus küll eurost loobudes täiendava märkimisväärse tagasilöögi, kuid tulevikuväljavaated paranevad ja ettevõtluskeskkond muutuks paremaks. Momendil kauplevad Kreeka aktsiad keskmiselt ca 30% allpool raamatupidamisväärtust ja P/E suhete peal 10-13.

Kulminatsioon Kreeka võlakriisi lahenemisele on veel ees ning on tõenäoline, et selle tulemusena Kreeka aktsiad kukuvad lühiajaliselt veel, kuid sellest hoolimata on Etalon Varahaldus alustanud positsioneerimist Kreeka aktsiate ostmiseks. Pikem kommentaar Kreeka teemal ilmub neljapäevases Äripäevas.

Etalon Varahaldus A-aktsia NAV tegi 16. juunil uue tipu, ning uueks NAV tasemeks on 1.009. Ehk veidi planeeritult jäi viimasel börsipäeval A-aktsia NAV kasv +0.2% alla SP500 indeksile, mis tõusis +0.57%.

Juunis on nüüd Etalon Varahaldus A-aktsia NAV kerkinud +2.6%, SP500 tulemuseks -0.5%.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.