Etalon Varahaldus suunatud A-aktsiate juuli märkimise tulemused

Mikk Talpsepp
24 Juuli, 2015

Juuli märkimises osales 16 investorit, kes märkisid ühtekokku 144 948 Etalon Varahaldus A-aktsiat hinnaga 0.9874 eurot A-aktsia. Aktsiaid märkinud investoritest 9 on uued aktsionärid ja 7 aktsiaid märkinud investorit olid ka varem Etalon Varahaldus AS aktsionärid.

Juuli märkimise puhul oli A-aktsiate märkimise hinnaks A-aktsia NAV+0.5%. Mainitud hinnalisa oli seetõttu, et varasemad mai märkijad ei oleks kehvemas seisus, sest mai märkimises tuli samuti aktsiaid märkida üle NAV väärtuse asutamiskulude tõttu. Juuli ja mai märkimiste ajaline vahe oli niivõrd väike, mistõttu otsustas Etalon Varahaldus nõukogu ja juhatus, et juuli märkimises antud hinnalisa on, et mai märkijaid ei oleks suhteliselt ebavõrdses seisus, kuna ajaline kompensatsioon 2 kuu näol on liialt väike. Kõik juulis aktsiaid märkinud investorid aktsepteerisid hinna lisa olemasolu.

Juuli märkijatel mõneti ka vedas A-aktsia hinnaga, kuna NAV-i määramise kuupäeval kukkus Etalon Varahaldus A-aktsia NAV -2.72%, mille tingis kaks üheaegselt Etaloni vastu pöördunud positsiooni. Päev varem oleks juuli emissiooni hinnaks olnud 1.0151 eurot ja päev hiljem ca 0.9950 eurot. Juuli märkimise järgselt kasvab Etalon Varahaldus AS aktsionäride arv 70 pealt 79 peale ning uueks A-aktsiate arvuks saab 2 219 398.

Järgmise, selle aasta viimase, oktoobri suunatud Etalon Varahaldus A-aktsiate märkimise, viimane tähtaeg märkimise avalduse esitamiseks on teisipäev 20. oktoober 2015, kell 12.00 ning emiteerimise kuupäevaks on 22. oktoober, mil emiteeritakse aktsiad 21. oktoobri NAV hinnast lähtuvalt. Oktoobri märkimise hinna kinnitab Etalon Varahaldus AS nõukogu. Praeguste plaanide kohaselt toimub oktoobri märkimine NAV hinnaga, kuid siiski on veel arutlusel, kas mingi hinnalisa võrreldes NAV hinnaga säilib ka oktoobri märkimises.

Oktoobri märkimise puhul on uute aktsionäride puhul märkimise minimaalseks mahuks 10 000 eurot ja 500 eurot olemasolevate aktsionäride jaoks. Oktoobris aktsiaid alla 10 000 euro märkida soovinute osas saame ilmselt teha mitte enam kui kolm erandit. Samuti on tõenäoline, et oktoobri märkimise alampiir võib tõusta, sest peame seadusest ja suunatud pakkumise reeglitest tulenevalt piirama pakkumismaterjalide edastamist ning jätkuvalt pakume aktsiaid vaid Etalon Varahaldus AS aktsionäride lepinguga liitunutele, ega saa pakkumise ja tutvustusmaterjalide saatmise osas ületada seadusest tulenevat 150 mittekutselise investori piiri.

Ilmselt oktoobri märkimises saame suunatud A-aktsiate pakkumise raames võimaldada aktsiad märkida mitte enamal kui 30 uuel investoril, mis võib tõsta oktoobri märkimise summalist alampiiri 10 000 eurost kõrgemale. Investoritena eelistame kutselisi investoreid ja asjatundlikke investoreid, kellega oleme juba suhtlemas. Juuli märkimisest olime sunnitud välja jätma 5 meie poole pöördunud ja soovi väljendanud investorit, kellega suhtlemiseks jäi liiga vähe aega.

Samuti oleme sunnitud vabandama mõne pöördunud investori ees, kellele me ei saa seadusest tulenevalt võimalda aktsiate märkimist, ega edastada ka pakkumise materjale. Kutseliste investorite osas meil otsest piirangut ei ole, kuid sellel aastal siiski plaanime investorite arvu enam mitte märkimisväärselt kasvatada ja suunata rohkem rõhku aktsionäride vara juhtimisele.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.