Etalon Varahaldus AS juuli kokkuvõte

Mikk Talpsepp
02 August, 2015

Etalon Varahaldus A-aktsia NAV lõpetas juuli väärtusega 0.9709 eurot ehk juuli tulemuseks kujunes -1.65%, SP500 aktsiaindeks aga tõusis juuli kokkuvõttes +1.97%, mis tähendab, et Etalon Varahaldus suhtelises võrdluses jäi SP500 aktsiaindeksile juulis alla -3.63% võrra.

Alates 21. mai emissioonist hinnalt 1.00 eurot on Etalon Varahaldus A-aktsia tulem seega kokkuvõttes, arvestades asutamiskulusid, -2.91%, samal ajal kui SP500 tulemuseks on samal perioodil tootlus -1.27%.

Ühtekokku on momendil rakendamises Etalon Varahaldus AS poolt 6 investeerimisstrateegiat, mille mõjutused A-aktsia NAV-i suhtes on alates kõige negatiivsemast momendil järgnevad:

Strateegia1: -3.1%

Strateegia2: -0.6%

Strateegia3: -0.05%

Kreeka aktsiate GREK-ga seotud positsioonid kokkuvõttes: +500 usd ehk ca +0.02% mõjutusega

Strateegia5: +0.05%

Teslaga seotud positsioonid: ca +0.15%

Strateegia7: +0.5%

Strateegia8: +0.6%

Kuna juuni lõpust alates ja juulis tekitas üksjagu kirgi Etalon Varahalduse Kreekasse investeerimine, siis lahkan seda veidi pikemalt.

Praeguseks momendiks on aegunud väljakirjutatud GREK-iga seotud optsioonide 3 tähtaega, sest juuli algusest alates, seoses suure GREK kauplemisaktiivsusega, hakkasid kauplema ka GREK iga nädala lõpul aeguvad optsioonid, mis suurendas võimalusi juhtida GREK-ga seotud positsioone senisest veelgi paremini.

Järgnevatel kuupäevadel aegunud GREK optsioonide väljakirjutamisest oli Etalon Varahalduse tulemid järgnevad:

17. juulil: +23 232.44 dollarit

24. juuli: +8964.91 dollarit

31. juuli: +2455.08 dollarit

Kokku on seega tähtaja leidnud või suletud GREK optsioonide väljakirjutamise kogutulem +34 652.43 dollarit, mis arvestades Etalon Varahaldus GREK aktsiate kogupositsiooni 38900 aktsiat, kohta tähendab, et iga Etalon Varahaldus omatud GREK aktsia kohta on juba tähtaja leidnud 0.89 dollarit optsioonipreemiat. Läbi tuletistehingute küll veidi kasvas Etaloni GREK positsioon ja keskmine soetushind kasvas 11.05 dollari peale, kuid arvestades juba tähtaja leidnud ja turult korjatud optsioonipreemiaid, siis justkui on GREK kasumilävi arvestades ainuüksi juba aegunud positsioone langenud 10.16 dollari peale. Reaalselt aga, kuna ka igal järgneval nädalal on täiendavalt aegumas veel väga kõrge volatiilsuse pealt väljakirjutatud optsioone, siis reaalselt arvestades kõiki GREK-ga seotud positsioone, on kogutulem hetkel +500 dollarit. Seda hoolimata sellest, et juulis on sisuliselt rakendunud suhteliselt negatiivne stsenaarium GREK jaoks ning GREK võrreldes keskmise soetushinnaga 11.05 on langenud hinnale 9.77.

Oluline on ka see, et Kreeka börs avaneb taas alles homme ja kogu juulis toimunud nö hinnalangus hakkab saama reaalset lahendust alles alates homsest, ning Etalon Varahaldus on börside suletud olnud ajal reaalselt korjanud ära iga aktsia kohta 0.89 dollarit optsioonipreemiaid, mis selgelt suurendavad võimalusi Kreeka positsioonidega kasumis lõpetamist.

Ehk vastuseks hinnangutele, et Kreekaga seotud positsioonid on suur kalkuleerimata risk, ei saa ma sellega mitte mingil juhul nõustuda, sest oluline oli vaadata kogu pilti, mis seisnes asjaolus, et esiteks oli Kreeka börs reaalselt suletud enam kui kuu, teiseks selles, et GREK kaubeldavuse tõttu USA-s, olid siiski võimalikud lisaks GREK kauplemisele ka tuletistehingud, mis kolmandaks kauplesid juuni lõpus ja juuli alguses erakordselt kõrge volatiilsuse ehk väga kõrgete hindade peal. Kõike arvesse võttes andis väga segane olukord võimaluse panustada tugevalt allamüüdud Kreeka aktsiatele olukorras, kus läbi tuletistehingute oli võimalik saada aktsiapositsiooni hoidmise eest kompensatsiooni kuu aja eest vahemikus 5-10%, mis muutis oluliselt tõenäosust lõpetada mainitud tehingutega kasumis.

Homme avanev Kreeka börs ilmselt toob veidi selgust, kui palju Kreeka aktsiad turuosaliste hinnangul nüüd väärt on. GREK hind peaks andma indikatsiooni sellest, kuid see võib olla üksjagu ebatäpne. Ja sellises nö hinnangumaailmas, mis kestis Kreeka jaoks veidi enam kui kuu, oli väga hea korjata turult optsioonipreemiaid, kuna turg reaalselt oli suletud, mis mõneti võib piirata ka liikumiste amplituudi.

Etaloni jaoks jätkub augustis aga Kreeka aktsiatest väljumise protsess ning kogutulem on endiselt prognoosimatu, kuid ilmselt uuesti kõikuvamaks muutuv GREK annab lisa võimalusi. Peaksin tõenäolisemaks, et GREK positsioonidest õnnestub kokkuvõttes väljuda kasumlikult, kuid väljumise protsess kestab veel mitme kuu vältel ning on esmajoones põhjustatud sellest, et Kreeka jaoks tehtud lahendus ei pruugi Kreeka majandust paremuse poole pöörata, kuigi enne juulis tehtud kokkuleppeid oli lootus, et lahendus võimaldab Kreekal allakäiguspiraal suurema tõenäosusega lõpetada, lisaks sellele, et Kreeka aktsiad kauplevad sisuliselt 1990. aasta tasemetel.

Kui aga vaadata kõikide Etalon Varahaldus AS tähtaja leidnud või suletud positsioonide kogutulemit, siis hoolimata sellest, et A-aktsia NAV on 0.9709 peal ehk võrreldes 1.00 euroga -2.91% miinuses, on suletud ja tähtaja leidnud positsioonide kogutulemiks hetkel ca +7900 dollarit. See momendil tähendab seda, et kokkuvõttes kahjumis on avatud positsioonid, mis samas ei tähenda dispositsiooni efekti olemasolu, ehk kahjumite jooksma jätmist, sulgedes samal ajal kasumlikke positsioone.

Ühtekokku on Etalon Varahaldus alates 21. mai emissioonist sooritanud 766 väärtpaberitehingut, mis kuude kaupa jagunevad järgnevalt:

Mai: 50 tehingut

Juuni: 349 tehingut

Juuli: 367 tehingut

Kui 17. juulil oli avatud 57 erinevat positsiooni, siis aegunud optsioonipositsioonide ja mõne muu positsiooni sulgemise tõttu on avatud positsioonide hulk langenud praeguseks 39 erineva positsiooni peale.

Mis aga puudutab positiivse tulemi ootusesse, siis hetkel pigem valmistavad muret eelpool negatiivse tulemiga strateegiad 1 ja 2, mis ilmselt võivad oluliselt negatiivsemalt mõjutada ka järgnevate kuude tootlust, samuti ei ole veel rakenduses Etalon Varahalduse jaoks ilmselt kõige olulisem investeerimisstrateegia, sest turg ei ole veel pakkunud vastavaid võimalusi, ning võimalik, et neid tuleb ajas üksjagu oodata ja tulem säärastesse tehingutesse sisenemisel võib lühiperioodides aga ka pikas perioodis olla A-aktsia NAV-i suhtes väga negatiivse mõjutusega.  Samuti on startimata kogu nö väärtusinvesteerimise pool, sest turgude hinnatase arvestades negatiivselt turge mõjutada võivate riskide lähenemist ei luba eeldada head riski ja tulu suhet. Etalon Varahalduse investeeringute juhina kahtlen, kas mõne aasta perspektiivis üleüldse positiivset riski ja tulu suhet klassikaliste väärtusinvesteeringu tehingute puhul saab leida, sest ajas on suurenemas risk globaalsete riskide realiseerumiseks, mis võib aktsiaturge mõjutada negatiivselt. Seega Etalon Varahaldus rakendatavad investeerimisstrateegiad ei ole otseselt ehitatud üles börside hea käekäigu peale, kuid samas on turgude närvilisuse kasvades ja turgude langusel, ilmselt märkimisväärselt negatiivne mõju ka Etalon Varahaldus AS praegustele positsioonidele,  kuid segasemate aegade saabumine annaks võimaluse käivitada strateegiaid, mis toovad kasu just segasematel aegadel.

Mis puudutab NAV-i kõikumise prognoosi järgneval 2 kuul, siis ei oleks midagi erakordselt kui NAV langeks üle 20% ja rohkem. Samuti on tõenäoline, et USA intressimäärade tõstmise otsuse lähenedes võivad turud muutuda märkimisväärselt närvilisemaks, mis võib anda paremad tehingute võimalused, mille võtmise puhul ei peaks väga-väga erakordseks pidama ka seda, kui mingi hetk kukub Etalon Varahaldus A-aktsia NAV alla 0.50 euro ja madalamale. Praegusi positsioone arvestades aga selline NAV kõikumise amplituud on äärmiselt ebatõenäoline.

Siiski on vara juhitud suure hoolsusega, kuid teatud positsioonides tuleb vahel turgudelt võtta vastu see, mida turud pakuvad ja leppida NAV kahanemisega, eriti kui positsioonide aegumistähtaegadeni on pikk aeg, ning turud vahepealsel ajal hindavad näiteks väärtusetult lõppevaid positsioone kõrge hinnaga (näiteks väljakirjutatud optsioonid, muud instrumendid, ka teatud ülevõtutehingud jms), olgu siis põhjuseks kasvanud turgude volatiilsus või muud asjaolud. Samuti juhiksin tähelepanu ka sellele, et olles läbi osaluse nii füüsilise isikuna ja läbi investeerimisfirma Etalon Varahalduse suurimaks aktsionäriks, juhin Etalon Varahalduse vara suure hoolsusega, kuid suurepäraste võimaluste tekkides võivad võetud riskid pöörduda ka Etalon Varahalduse vastu suuremal määral kui seda sooviks. Vara juhina paraku on mõistlikum pöörata tähelepanu riskide potentsiaalsele negatiivsusele, selle asemel, et kirjutada eesmärgilisest või ootuslikust tulemusest. Samuti on oluline jätkuvalt aktsionäre riskidest teadlikumaks teha, sest kindlasti ei saa Etalon Varahaldus A-aktsia NAV kasvama sirgjooneliselt ning mingitel hetkedel võib A-aktsia NAVi kõikumise amplituud märkimisväärselt tõusta.

Samuti vajas veidi korrigeerimist 24. juulil teatatud juuli emissiooni maht, mille suuruseks oli teatatud 145 961 aktsiat, kuid õigeks suuruseks oli 144 948 aktsiat. 24. juuli teates on praeguseks vastav parandus ka tehtud.

Samuti alates juulist oli ja on edaspidi võimalik soovi korral Etalon Varahaldus A-aktsiaid aktsiate tagasiostuprogrammi raames Etalon Varahaldusele vastavalt aktsionäride lepingu lisale tagasi müüa. Vastav aktsionäride otsus oli tehtud mais, koos otsusega emissioonist. Lähipäevil avaldame ka eraldi uudise tagasiostuprogrammi kohta, kuigi need tingimused sisalduvad ka aktsionäride lepingus. Eraldi uudisega toome ilmselt selgust juurde.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.