Etalon Varahaldus AS augusti kokkuvõte

Mikk Talpsepp
01 September, 2015

Augusti oli Etalon Varahaldus AS jaoks väga keeruline kuu. Kuu esimeses pooles toimisid Etalon Varahaldus rakendatavad investeerimisstrateegiad hästi ja napilt negatiivsel turul kerkis A-aktsia NAV augusti esimese 12 päevaga +4% ehk 0.97 pealt 1.01-ni. 13. august alustas Etalon panustamist nafta hinna languse pidurdumisele, mil nafta (WTI) oli langenud 43 dollari peale barrelist.

Paraku järgneval nädalal jätkus nafta hinna kiire langus ning nafta hind langes kaheksandat nädalat järjest, mis oli pikim järjestikuste nädalate langus pärast 1986. aastat ja viis nafta hinna 38 dollari peale barrelist esmaspäeval 24. augustil, mil USA suuremate aktsiaindeksite futuurid alustasid börsipäeva -5% pealt. Nasdaqi futuurid aga jooksid eelturul börsi määratud 5% languse limiiti, mis peatas kauplemise ajutiselt. Antud päeval pidi Etalon Varahaldus kohati suurte kahjudega kiiresti ümber organiseerima senised rakendatavad investeerimisstrateegiad ja minema üle strateegiatele, mis toimivad just turbulentsetel turgudel, mis samas riske mitte ei vähenda, vaid suurendavad.

Ühtekokku realiseeris Etalon Varahaldus 24. augustil positsioone ümber positsioneerides ja  rahulikele turgudele sobivaid investeerimisstrateegiaid sulgedes kahjumeid kokku 250 063.28 dollari ulatuses ehk 215 179.45 euro ulatuses ning A-aktsia NAV kukkus -11.13% ehk 0.9107 euro pealt 0.8093 euro peale ehk päeva kogukahjumiks kujunes umbes 226 000 eurot.

25. augustil kaotasid Etaloni varad täiendavad 101 000 eurot väärtust ja A-aktsia NAV langes 0.7640 peale, mis ühtlasi tähendas seda, et Etalon Varahaldus kaotas 13. august kuni 25. august veidi enam 500 000 eurot ehk ligi neljandiku varadest. 25. augustil, mil olid strateegiad juba ümberpositsioneeritud, tuli realiseeritud kahjumeid võtta vastu 13403.11 dollari ehk 11638.63 euro eest.

24.-25. augustil peatas Etalon Varahaldus rahulikele turgudele sobivad strateegiad, positsioneeris osaliselt ümber naftaga seotud positsioonid ja läks üle strateegiatele, mis võivad turbulentsetel turgudel tuua kasu, kuid ka väga suuri kahjumeid.

Kuna nafta kiire langus ühtis turgude kiire langusega ja seega strateegiate ümberpositsioneerimisega, siis tuli ajavahemikul 21. -26. august naftaga seotult võtta otseseid kahjumeid 99582.57 dollari ulatuses, kuigi juba 28. augusti börsipäeva lõpuks oli nafta taas maksmas üle 45 dollari ehk 2 dollarit enam, kui hetkel, mil Etalon Varahaldus alustas nafta hinna languse pidurdumisele panustamist.

Allesjäänud otseselt naftaga seotud positsioonid ja uued ümberpositsioneeritud positsioonid tõid siiski juba 31. augustiks realiseerimata kasumit kokku 103111.22 ja realiseeritud kasumit 302.72 dollarit, mis tähendas, et augusti lõpuks olid naftaga seotud tehingud kokkuvõttes siiski kasumis, kuigi nafta hinna ja aktsiabörside kiire languse tõttu 24. augustil said naftapositsioonid ümberpositsioneeritud hilisemate tähtaegade ja madalamate tehinguhindade peale. 1. septembril turgude languse ja nafta uue kiire languse taustal sai enamikust naftaga seotud positsioonidest väljutud 70665 dollarilise realiseeritud kasumiga, mis kogu realiseeritud tulemi osas tähendab, et realiseeritud tulemiks naftaga seotult on -28 614.85 dollarit, kuid lahti jäi veel veidi positsiooni, mis sai võetud nafta hinnalt 43, samuti positsioonid, mis said nafta hinnal ca 38 dollarit barrel ümberpositsioneeritud ja mis võimaldavad naftalt teenida kasumit juhul, kui nafta ei lange madalamale kui 27-30 dollarit barrel jaanuariks 2016.

Ehk suhteliselt suured realiseeritud kahjumid nafta osas mõneti olid seotud positsioonide ümberpositsioneerimisega, astudes olukorra sunnil justkui 9 sammu tagasi, et pikemas perioodis tõsta edu võimalusi, nihutades kasumipiire uute tehingutega madalamale nafta hinnale ja hilisematele tähtaegadele.

Augusti lõpetas Etalon Varahaldus A-aktsia NAV tasemel 0.8482 ehk tootlusega -12.63%, ajal, mil SP500 langes -6.26%.

Kirgi kütnud Kreekaga seotud positsioonide kogutulem on Etalon Varahaldus AS jaoks augusti lõpu seisuga kasumis +14060.49 dollarit, kuigi GREK sulgus augusti lõpul 9.20 peal ehk enam kui -16.7% madalamal Etaloni soetushinnast(11.05). Kreekaga seotud ja juba aegunud optsioonide väljakirjutamisest on Etalon Varahaldus teeninud +58902.62 dollarit, aktsiapositsioon on kahjumis -64539.09 dollariga, realiseeritud kahjum müüdud aktsiatest on -7333.31 dollarit ning veel aegumata väljakirjutatud optsioonide tulem on hetkeseisuga +27 030.27 dollarit.

Kreeka aktsiatega seotud aegunud optsioonide väljakirjutamise tulemid (dollarites) aegumise kuupäevade järgi on järgnevad:

17. juuli: +23 232.44

24. juuli: +8964.91

31. juuli: +2455.08

7. august: +3268.62

14. august: +3009.62

21. august: +16564.53

28. august: +1407.42

Kokku +58902.62 dollarit.

Seoses väga närviliseks muutunud börsidega, ei osta Etalon Varahaldus AS vastavalt aktsiate tagasiostuprogrammis sätestatud tingimustele enda aktsiaid tagasi, kuni turuolud ei ole normaliseerunud ehk kuni USA volatiilsusindeks VIX ei ole langenud allapoole taset 20, sest seoses nii Etalon Varahalduse väljakirjutatud optsioonide ja teiste tuletistehingutega seoses, võivad antud positsioonid olla oluliselt kõrgemalt ehk Etaloni jaoks kahjulikumalt hinnatud, mis surub Etalon Varahaldus A-aktsia NAV väärtust madalamale.

Lihtsama näitena võib tuua 24. augustist näite  Etalon Varahalduse veel aegumata Tesla optsioonipositsiooni kohta. Etalon Varahaldusel oli välja kirjutatud 4 lepingut Tesla septembri müügioptsioone hinnale 210 dollarit (välja kirjutatud hinnaga 7 dollarit). Neljapäev 20. august maksid mainitud optsioonid 0.80 dollarit ehk ühtekokku 320 dollarit ja olid sisemise väärtusega 0, sest Tesla aktsia maksis ca 240 dollarit. 24. augustil langes Tesla aktsia ajutiselt alla 200 dollari taset ja lõpetas päeva hinnal ca 220 dollarit, mis tähendas seda, et mainitud päeva sees kerkis mainitud optsiooni hind 26 dollarini ja lõpetas päeva 10-11 dollari kandis, kuigi päeva lõppedes sisemine väärtus mainitud optsioonil oli endiselt 0. Mainitud positsioon oli vahepeal Etaloni jaoks võrreldes 20. augusti kuupäevaga toonud kahju enam kui 10 000 dollarit ja kuigi 24. augusti lõppedes oli kahju vähenenud 4000 dollari kanti, siis sisemine väärtus oli endiselt 0. Sarnaselt võivad turbulentsel turul olla löögi all ka teised Etalon Varahaldus väljakirjutatud optsioonid, mille puhul on mõistlik oodata tähtajani, et kaoks ära ajaväärtus või oodata turgude rahunemist, sest kõrge volatiilsuse tingimustes hindab turg optsioonide ajaväärtust ehk optsioonide hindu kõrgemalt, mis võib tingida selle, et Etalon Varahaldus AS positsioonid on löögi all ja mõistlikum on oodata aegumise  tähtaegu või turgude rahunemist, kuigi see ei tähenda, et kahjumid peaksid kaduma.

Tesla aktsiale kirjutatud müügioptsioonidest on Etalon Varahaldus senini teeninud 2207.13 dollarit realiseeritud kasumit ja veel aegumata optsioonide tulemiks oli augusti lõpu seisul +1428.07 dollarit, kuid soovitud hinnatasemelt ei ole veel läbi optsioonide õnnestunud Tesla aktsiaid omandada. Arvestades väga keerulisi turuolusid, mis on võimaldanud startida Etalon Varahalduse jaoks ka kõige olulisemad investeerimisstrateegiad, siis võimalik, et tulenevalt reservide ja kapitali vajalikkusest ei paiguta Etalon Varahaldus plaanitud kuni 5% varast Tesla aktsiatesse isegi juhul, kui Tesla aktsia on soovitud hinnatasemest madalamal 18. septembriks, mil aeguvad väljakirjutatud Tesla optsioonid. Võimaliku investeeringu tegemine sõltub selleks, kuivõrd palju kapitali ja reserve on vaja Etalon Varahalduse olulisemate strateegiate eduka toimimise jaoks, sest võib oletada, et september võib tulla väga keeruline kuu Etalon Varahalduse jaoks.

Etalon Varahaldus sekkus ka Türgi aktsiate langusesse 2 kuu vältel, panustades languse pidurdumisele, kuid loobus mainitud turul sekkumisest 24. augustil, saades kokkuvõttes mainitud turult -6413.12 dollarit kahjumit.

September saab olema Etalon Varahaldus AS jaoks väga keeruline ning otseste reservide hulk on vähenenud ca 12 sendini iga A-aktsia kohta. Siiski on lootust, et Kreekaga seotult võib mingil hetkel vabaneda või vabastada täiendavaid vahendeid ca 15 senti iga A-aktsia kohta. Arvestades rakendatavate strateegiate ning positsioonide eripärasid ja hetke suhteliselt närvilist turuolukorda, siis võiksid otsesed reservid kahjumite katmiseks ja positsioonide ümberpositsioneerimiseks olla vahemikus 30-40 senti A-aktsia kohta, mis hetkeseisus oleksid vabastatavad teatud positsioonide arvelt (kasvõi naftaga seotud positsioonidest, mille arvelt saigi 1. septembril kapitali vabastatud).

Septembrist võib tulla Etalon Varahaldus AS jaoks väga keeruline ja raske kuu ning ei imestaks, kui A-aktsia NAV langeks mingil hetkel või kuu lõpuks allapoole 0.50 euro piiri, kuid positiivse poole pealt on nüüd seoses närvilise turuga starditud ka Etalon Varahalduse jaoks olulisemad strateegiad ja optsioonide väljakirjutamise äri suuremates mastaapides, mistõttu võib alates septembrist oodata heal juhul ka positiivset tootlust, mis võib küündida ka üle 10 protsendi. Siiski sõltub üksjagu nii turgude närvilisusest, riskide reaalsest realiseerumisest, turgude käekäigust ja USA Fed tegevusest intressimäärade võimaliku tõstmise küsimuses.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.