Lisakommentaar augusti tulemustele ja allesjäänud positsioonide kohta seoses naftaga

Mikk Talpsepp
04 September, 2015

Etalon Varahaldus panustas augustis agressiivselt nafta hinna languse pidurdamisele, mis esimese hooga tõi Etalonile ligi 200 000 dollarit kahju, sest nafta hind jätkas väga kiiret langust.

Naftaga seotud sündmuste ahel Etalon Varahalduse jaoks oli järgnev:

  1. Positsioonidesse sisenemine toimus alates 13. august nafta hinnalt(WTI) ca 43 dollarit barrel ja veidi alla selle.
  2. Nafta jätkas kiiret langust tehes pikima nädalaste languste jada alates 1986. aastast

  3. 24. augustiks oli nafta hind langenud 38 dollari peale barrelist ja aktsiabörsid avanesid ligi -5% allpool

  4. Etalon Varahaldus realiseeris ütekokku naftaga seotud positsioonidest ca 100 000 dollarit kahju ja positsioneeris osa rahast ümber hilisematele tähtaegadele ja hindadele läbi tuletistehingute, mis ümberpositsioneeritud positsioonide osas tähendas, et kasum uute positsioonide pealt tuleb juhul, kui nafta ei lange jaanuariks 2015 madalamale tasemele kui 27-30 dollarit barrel.

  5. Nafta hinnalt ca 43 võetud positsioonist jäi 24. augustil lahti ca pool positsioonist, millest jäi üles realiseerimata kahju ca 100 000 dollarit

  6. Nafta hind tegi kiire pöörde ja tõusis 3 päevaga ca 38 dollari pealt barrel 50 dollarini barrel 31. augustiks, mille tulemusena allesjäänud positsiooni kahjum asendus kasumiga, mis küündis 90 000 dollarini varasema 100 000 dollari kahju asemel.

  7. 1. septembril, kui nafta(WTI) oli langenud 48 dollari peale barrelist sulges Etalon Varahaldus 90% allesjäänud esialgsest positsioonist, saades sellest 70655 dollarit kasumit (varasem ca poolest positsioonist realiseeritud kahju oli 99582 dollarit), mis realiseeritud osa kohta tähendas, et kogutulem realiseeritust on -28 614.85 dollarit.

  8. Lahti jäi 5% esialgsest positsioonist ja positsioonid, mis said ümberpositsioneeritud ajal, mil nafta maksis 38 dollarit barrelist, mis tähendas ühtlasi seda, et avatud positsioonide realiseerimata tulem oli omakorda ligi +30 000 dollarit (allesjäänud positsioonid võetud hinnal(WTI) 43 dollarit barrel ja ümberpositsioneeritud positsioonid hinnal 38 dollarit barrel). Selles osas ootab Etalon Varahaldus edasisi arenguid nafta osas, mis näiteks võivad mingil hetkel päädida OPEC-i üritustega nafta hinda tõsta.

LHV kommentaariumis Etalon Varahalduse teemal arutlenud ühel kasutajal/kommenteerijal tõstatusid järgnevad küsimused, millele otsustasin valikuliselt antud uudises vastata:

Küsimused:

1) Kui palju tekib kahjumit antud hetkest kui nafta langeb 30. septembriks 10/20/30%?

2) Kui palju tekib kasumit, kui nafta tõuseb 30.septembriks 10/20/30%?

3) Kui suur nafta päevane langus põhjustaks tõenäoliselt margin calli.

Vastus:

Kuna Etalon Varahaldus AS suuresti väljus naftaga seotud positsioonidest 1. septembril, ajal, mil nafta(WTI) maksis 48 dollarit barrel, siis lahti jäi täies ulatuses ümberpositsioneeritud positsioonid (võetud nafta hinnal 38) ja alla 5% esialgsest positsioonist(võetud nafta hinnal 43).  1. septembril lõpetas nafta(WTI) hinnal 44, seega vastuse konstrueerimisel kasutan alusena nafta hinda 44.

Kui nafta langeks veel kiiremini ehk juba näiteks 5. septembril -30% ehk 44 dollari pealt 31 dollari peale, siis allesjäänud positsioonide tulemusena võrreldes hetkeseisuga(1. september sulgemishinnad) kannaks Etalon Varahaldus kokkuvõttes kahju ca -92 000 dollarit ehk justkui kaotaks veidi üle 4 sendi iga A-aktsia kohta.

Kui nafta hind langeks 16. jaanuariks 2016 -30% ehk 31 dollari peale, siis allesjäänud positsioonide kogutulem võrreldes praegusega oleks kokkuvõttes umbes 0. Iga dollar, mis nafta maksab rohkem kui 31 dollarit 16. jaanuaril 2016 tähendaks Etalon Varahalduse jaoks tulu võrreldes 1. septembri hetkeseisuga (nafta hind(WTI) on 44 dollarit barrel). Kuna positsioonid on alates 1. septembrist väikesed, mil toimus väljumine nafta barrel 48 dollari pealt, siis tulu, mis edasi heal juhul naftaga seotud positsioonidest saab tulla on suurusjärgus 20 000-30 000 dollarit.

Vaatest nafta praegusele hinnale

Ehk naftaga seotud tehing suuremal kujul on hetkel juba läbi, kuigi ilmselt nafta hind alla 40 dollari barrelist ei ole jätkusuutlik. Erinevates foorumites ja arvamustes on seoses suure nafta hinna langusega hakatud arvutama ja välja tooma absurdseid numbreid nafta tootmise hindade kohta, tuues numbreid pumpamise hindade kohta, mis tõepoolest võivad jääda allapoole 10 dollari piiri, kuid lisaks sellele tuleb teha veel kapitalikulusid, kulusid transpordile jne, mis tähendab, et reaalne kasumipiir nafta hinna osas jookseb umbes 40 dollari pealt. Madalam on see Pärsia Lahe piirkonnas, kus kasumiläved jooksevad erinevate puurtornide ja piirkondade raames alates minimaalselt ca 10 dollarist kuni ca 40 dollarini, Venemaa puhul algavad parimate kohtade kasumipiirid umbes 25 dollari pealt, küündides halvemates piirkondades ca 70 dollarini. Põhja-Ameerika naftaliivades algavad kasumipiirid parimates kohtades tasemelt umbes 50 dollar barrelilt ja küündivad halvemates piirkondades üle 80 dollari barrel. Kõik see tähendab seda, et nafta hind umbes 40 dollari juures ja allpool seda ei ole jätkusuutlik sõltumata sellest, milline on nõudluse ja pakkumise vahekord, ning siin ei too suurt muutust ilmselt ka Iraan mitte.

Seega, kuigi naftaga seotud positsioonidest on hetkel ligikaudu nulltulemusega väljutud ja kuigi kui algne positsioon oleks olnud hoitud tasemeni 48 dollarit barrel, ehk sama pööre nafta hinnas oleks tulnud varem, siis oleks Etaloni jaoks kasum olnud ca 200 000 dollarit. Sõltumata tehingutest suuremalt osalt väljumisest ei peaks  endiselt naftale pöörama selga.

Ümberpositsioneerimine tasemel 38 dollarit barrel oli 24. augustil vajalik mõistlike riskide juhtimiseks, kaotades osa potentsiaalsest tulust, kuid tagades pikemas perioodis kasumiläve langus nafta hinna suhtes, mida seoses kiiresti kukkunud hindadega oli võimalik teha samuti väga heade hindadega, kuigi see tähendas olemasolevatest positsioonidest kahjumi realiseerimist. Seega antud tehingud ja ümberpositsioneerimine toimus vägagi teadlikult ja kaalutletult, parandamaks edu võimalusi nafta tehingutega seotult pikemas perioodis. Samuti oli võimatu 24. augusti börsipäeva algul hinnata kuivõrd tõsise ehmatusega on börside jaoks tegu, seega mõistlikum on astuda tagasi nii palju samme, kui turuolukord nõuab ja vajadusel positsioonid ümberpositsioneerida.

Võib juhtuda, et nafta osas saab septembri jooksul võetud uued otsesed või kaudsed positsioonid, kuid arvestades väga turbulentseks muutunud turuolukorda on mõistlik seniks piirata toimuvate lahingute hulka ja keskenduda parimatele võimalustele, kuigi kaotused võivad sellest hoolimata tulla Etalon Varahalduse jaoks septembris väga suured.

Mis aga puudutab suhteliselt suurt vara kahanemist 24. augustil ja 25. augustil, siis eelkõige oli see seotud väga kiire nafta langusega, kuid ka ühe strateegiaga, mis veidi väljus ajutiselt soovitud tasakaalust tekitades seeläbi varalise seisu halvenemist. Juba augusti lõpuks oli mainitud strateegia suletud ligikaudu nulltulemusega, kuigi veel 25. augustil oli kahjum antud strateegiast suur. Ülejäänud suletud ja rahulikele turgudele sobivad strateegiad said suletud ligikaudu nulltulemusega, mis tähendab eelkõige seda, et augusti negatiivne tulemus oli eelkõige seotud mitte positsioonidega, mis on võetud enne 24. augustit, vaid alates ja peale 24. augustit, kui oli võimalik startida strateegiatega, mis sobivad eelkõige närvilistele turgudele, kuid võivad tähendada märkimisväärseid kaotusi ja tagasilööke varade väärtuses.

Hoolimata negatiivsest augustist pole põhjust eeldada, et septembris ei tule veelgi negatiivsemaid tootlusnumbreid. Samuti tuleb arvestada võimalusega, et riskid võivad pöörduda Etalon Varahalduse vastu ning vara kaotused ei pruugi olla ajutised. Samuti ilmselt tuleb arvestada sellega, et Etalon Varahaldusesse investeerimine ei sobi neile, kes aktsepteeriksid vara kahanemist kuni 10 protsenti, sest sellisel juhul võiks aktsionäridele tagastada 90 protsenti varast ja toimetada vaid 10 protsendi kapitaliga. Samuti ei maksaks oodata, et kapitali kasvatamine (või kaotamine) saab olema kui jalutuskäik lõbustuspargis. See ei saa nõnda olema minu jaoks Etalon Varahaldus AS investeeringute juhina ega ilmselt ka Etalon Varahaldus AS aktsionäride jaoks. Kapitali kasvatamiseks paraku tuleb võtta riske ja aktsepteerida määramatust, mida riskide võtmine endas katkeb.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.