Etalon Varahaldus AS novembri kokkuvõte (A-aktsia NAV kahanes -3.05%, NAV=0.9716)

Mikk Talpsepp
03 Detsember, 2015

Etalon Varahaldus A-aktsia NAV kahanes novembris -3.05% ehk 1.0022 euro pealt 0.9716 euro peale. SP500 aktsiaindeks lõpetas novembri napilt plussis +0.05% ehk tõusuks kujunes 2079.36 punkti pealt 2080.41 punkti peale.

Alates 21. mai Etalon Varahaldus A-aktsiate emissioonist on S&P500 tootluseks -2.36% (ilma dividendideta) võrreldes Etalon Varahaldus A-aktsia tootlusega -2.84%.

Dollaripõhiselt mõõtes on S&P500 aktsiaindeks olnud alates 21. maist üks maailma tugevamaid ja oluliselt rohkem on langenud enamik erinevate riikide aktsiaturge mõõdetuna dollari baasil. Dollari baasil genereerib kasumeid/kahjumeid ka Etalon Varahaldus, kuigi varaline arvestus käib euro baasil.

Toon järgnevalt ära mõned erinevate riikide ETF-de tootlustest alates 21. maist 2015, et anda aimu, et suhteline kätel istumine ja paremate võimaluste ootamine on globaalseid turge vaadates olnud suhteliselt mõistlik. Samuti võin mitte olla rahul sellega, et Etalon Varahalduse jaoks kõige olulisemat äri ehk optsioonide kirjutamise äri olen seoses  globaalsete finantsriskidega julgenud rakendada arvestatavas mahus vaid 7 nädalasel perioodil 25. augustist kuni 9. oktoobrini, mille sisse jäi 6 optsioonireedet, millest oodatust halvemini kulgesid paraku 4 ja paremini 1, mis kokkuvõttes tähendas nulltulemit.

Riikide ja piirkondade ETF-de tulemid alates 21. maist novembri lõpuni ja suhtarvud seisuga 29. oktoober 2015*:

*Värvidega tähistatud minu hinnang turu suhtelise keskmise hinnataseme kohta (Roheline = odav, must = neutraalne, kollane = pigem kallis, punane = kallis).

Etalon Varahaldusega olen pööramas tähelepanu nii Venemaa, Hiina kui Brasiilia suunda, ning otsimas võimalusi mainitud turgudega seotult. Investeeringute maht Kreekasse vähenes novembriga 4.80% pealt ca 1.62% peale. Laiapõhjalisema optsioonide kirjutamise äri startimiseks olen jätkuvalt ootamas närvilisema turu tekkimist, mis muudaks turge ebaefektiivsemaks ja annaks paremad tehingute võimalused nii lühi- kui pikaajalisemate tehingute tegemiseks.

Avatud riskide poolelt vajab kommentaari asjaolu, et näiteks Hiina turgudega seotud riskide maht on niisugune eelkõige kombineeritud positsioonide tagajärjel ja ilmselt väheneb detsembris. Samas Brasiiliaga seonduvalt ei ole veel võetud aktsiapositsioone, kuid läbi tuletistehingute küündib hinnanguline risk 7.52%-ni Etalon Varahaldus varadest. Hiina turu suunal ei ole momendil tegelikult nii positiivne, kui võib eeldada avatud riski koguse järgi.

Kokkuvõttes on toodud geograafiliste riskide väljatoomine portfelli struktuuri arvestades keeruline ja teataval määral ebatäpne, sest mitmeid positsioone saadavad erinevad optsioonistrateegiad, mis kohati riske vähendavad või suurendavad või teevad samaaegselt mõlemat, mistõttu riskide hinnangulised suurused varieeruvad sõltuvalt meetodist.

USA turgude suhtes olen meelestatud suhteliselt negatiivselt, sest hindan turgudele tervislikumaks kui S&P500 makstavate dividendide ja aktsiate tagasiostude maht väheneks ca 200 miljardi võrra aasta baasil, sest 2015. aasta esimeses kvartalis ületasid S&P500 ettevõtete investoritele makstavad summad (dividendid + aktsiate tagasiostud) ettevõtete ärikasumeid, mida ei saa pidada jätkusuutlikuks. Samuti kardan, et teatava närvilisuse tulemusel võib ettevõtete ülevõtmiste ja väljaostude maht kahaneda ca 800 miljardi dollari võrra aastas. Mainitud ostujõu kadumise võib põhjustada tõusev närvilisus, mis võib vallandada lumepalliefekti, kus turgudelt kaob võrreldes tänase päevaga ca 1 triljon dollarit ostujõudu aasta baasil. Samas on võimalik mainitud jätkusuutmatu protsessi jätkumine veel ca 2 aastat, kuid mingil hetkel ilmselt teatav tagasilöök oma aktsiate tagasiostudes ja ettevõtete ülevõtmistes tuleb, mis paraku suurte mahtude tõttu tähendab väga märkimisväärse ostujõu kadumist turgudelt.

See võib tähendada turgude kukkumist oluliselt suuremas ulatuses kui võiks pidada nö normaalseks korrektsiooniks, mille tagajärjel aktsiate hinnad võivad kukkuda oluliselt madalamale kui oleks fundamentaalselt põhjendatud.

Mainitud riske silmas pidades olen olnud suhteliselt ettevaatlik vara juhtimisel ja pole julgenud töös hoida mitmeid kauplemis-, investeerimis- ja optsioonistrateegiaid, mistõttu ei planeeri sellel aastal ega ilmselt järgmise aasta algul saavutada märkimisväärset vara kasvu. Kuid arvan, et paremad võimalused tehingute tegemiseks ja strateegiate käima lükkamiseks saabuvad varem või hiljem.

Investeerimise poolelt usun, et hoolimata USA turu võimalikest riskidest, on kätte jõudmas aeg, et investeerida mitmetesse löögi all olnud piirkondadesse nagu näiteks Venemaa või Brasiilia. Dollari baasil on Venemaa turg 2008. aasta tipptasemest ca 70% allpool, Brasiilia enam kui 75% allpool. Häid võimalusi võib pakkuda ka näiteks Lõuna-Korea ja isegi Hiina.

Novembris ostis Etalon Varahaldus aktsiate tagasiostu programmi raames tagasi 100 000 A-aktsiat hinnaga 0.9743 eurot.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.