Etalon Varahaldus AS detsembri kokkuvõte (A-aktsia NAV kahanes -4.66%, NAV=0.9263)

Mikk Talpsepp
03 Jaanuar, 2016

Etalon Varahalduse jaoks oli detsember suhteliselt keerukas kui jätkus nafta hinna kiire langus, mis tingis detsembris negatiivset tulemit. Detsembri algul kandis Etalon Varahaldus kaotusi ja A-aktsia NAV langes 0.80 euroni, kuid kuu teises pooles õnnestus vara veidi üle 15% kasvatada ja lõpetada kuu ja aasta 0.9263 euro peal ehk kuu arvestuses -4.66% kahanemisega.

Arvestades aga energiahindade tugevat löögi all olemist ja vaadates globaalselt, mis on toimunud enamikel börsidel, on Etalon Varahalduse tulemus alates 21. mai emissioonist olnud kokkuvõttes suhteliselt tugev, kuigi võrdlusena kasutatud S&P500 aktsiaindeks või SPY indeksaktsia koos dividendidega, on edestanud alates 21. maist Etalon Varahaldus A-aktsia käekäiku. Etalon Varahaldus A-aktsia käekäigule on alla jäänud kõik muud peamiste maailma börside USA-s noteeritud indeksaktsiad, millest tõin varemalt tabeli ka novembri lõpu seisuga.

Uuendatud tabel dollaripõhiste ETF-de käekäigust alates 21. maist on 31. detsembril 2015 järgnev*:

*Antud tabelis Etalon Varahaldus A-aktsia tulem on arvestatud EUR baasil, muud ETF-d on noteeritud ja arvestatud USD baasil, ega ole seega 100% võrreldavad. USD baasil võrdlused on toodud asjaolul, et Etalon Varahaldus genereerib kasumeid ja kahjumeid samuti USD baasil, kuigi lõplik varalise seisu arvestamine käib EUR baasil.

Ehk arvestades Etalon Varahaldus globaalset haaret on tulem 2015. aasta kokkuvõttes rahuldav, eriti kui arvestada, et sai sel perioodil muuhulgas panustatud ka näiteks Kreeka, Brasiilia, Hiina, Türgi ja Venemaa aktsiaturgude languse pidurdumisele.

Detsembris sai täielikult väljutud Kreekaga seotud positsioonidest, millest kokkuvõttes tuli Etalon Varahaldusele kokkuvõttes kasumit umbes 60 000 dollarit, kuigi Kreeka aktsiad langesid 35%.

Vaade 2016. aastale:

Etalon Varahaldus AS investeeringute juhina näen 2016. aastal suurepäraseid võimalusi investeeringute väärtuse kasvatamiseks ja arvan, et on tekkinud väga head eeldused tegemaks 2016. aastast keskmisest tugevam aasta.

Arvan, et eeldused pärast rohkete löökide vastuvõtmist 2015. aastal on 2016. aastaks väga head, sest mitmetele arengutele panustades on kaotatud oluliselt vähem kui investeerimise agressiivsuse järgi oleks põhjendatud. Etalon Varahaldus A-aktsia NAV hinnal 0.80-0.90 kandis on hea ründepositsioon hea tulemuse tegemiseks 2016. aastal. Ning 2015. aasta lõpu seisuga on A-aktsia NAV isegi 0.9263 eurot ehk minu hinnangul paremas seisus, kui ma kõiki arenguid arvestades peaksin heaks.

2016. aastalt ootan keskmisest tugevamat aastat Etalon Varahalduse jaoks ja arvan, et on head eeldused tegemaks vara kasvu, mis ületab 50% alanud 2016. aastal.

Globaalsete turgude käekäike silmas pidades, pean aga tõenäoliseks, et maailma majandus jätkab 2016. aastal jahenemist, mis võib survestada toormete hindade löögi all olemist. Siiski pean 2016. aastal põhjendatuks panustada toormetest nii nafta kui maagaasi hinnalanguse pidurdumisele kui ka piirkondadele, kes võidaksid energiahindade tõusust.

Etalon Varahaldus prognoosid 2016. aasta kohta:

Nafta

Prognoosin, et seoses globaalse majanduse jahenemise ja jätkuva naftasõja taustal, jääb 2016. aasta algul nafta hind täiendavalt löögi alla ja nafta hind võib täiendavalt veelgi langeda. Siiski arvan, et nafta hind kaupleb 2016. aastal vahemikus 20-60 dollarit, on keskmisest volatiilsem ja lõpetab aasta hinnal, mis on kõrgem kui 45 dollarit barreli kohta. 2015. aasta lõpul maksis naftabarrel(WTI) 37 dollarit. Seega 2016. aastal ootan hoolimata globaalse majanduse jahenemisest nafta hinna tõusu suurusjärgus 20+ protsenti. Prognoosin, et nafta hind 2016. aasta lõpul on vahemikus 45-60 dollarit barreli(WTI) kohta, kuid ei imestaks, kui mainitud areng lükkub 2017. aastasse.

Maagaas

Maagaas on sarnaselt naftaga olnud löögi all 2015. aasta teises pooles ja detsembris langes maagaasi hind isegi 1.75 dollarini MMBtu kohta. Arvestades detsembris maagaasi hinna põhja 1.75 dollari kohta on maagaasi hind viimasel 5 aastal liikunud vahemikus 1.75-6.50. Prognoosin, et maagaasi hind saab olema 2016. aastal korrelatsioonis nafta hinnaga ja võimalik, et võime näha maagaasi hinda ka allpool 1.75 dollarit, mis oli detsembri põhjaks. Siiski prognoosin, et maagaasi hind 2016. aasta lõpus on kõrgem kui 2.50 dollarit MMBtu kohta ja tõenäolisemalt vahemikus 2.75-3.25 dollarit MMBtu kohta. 2015. aasta lõpetas maagaas hinnal 2.35 dollarit MMBtu kohta.

USA börsid

Prognoosin, et USA suurima aktsiaindeksi S&P500 jaoks tuleb 2016. aasta keeruline, ning võimalik, et senine börside tipp, mis saavutati täpselt Etalon Varahaldus A-aktsiate 21. mai 2015 emissiooni päeval, tasemel 2130.82, võib jääda ületamata. Sellest hoolimata prognoosin, et  S&P500 aktsiaindeks kaupleb 2016. aastal vahemikus 1700-2200 punkti ja lõpetab aasta 2000-2100 punkti vahemikus ehk ligikaudu nulltulemiga, mis keskmiselt võttes on negatiivne vaade turule.

EUR/USD vahetuskurss

Prognoosin, et jätkub mõõdukas volatiilsus EUR/USD valuutapaaris ja 2016. aasta esimeses prognoosin, et EUR/USD kaupleb vahemikus 1.00-1.20 ning aasta lõpuks prognoosin, et vahetuskurss jääb vahemikku 0.90-1.20. Aasta 2015 lõppes kursiga ca 1.086 dollarit euro kohta.

Venemaa börs dollaripõhiselt

Prognoosin, et Venemaa börs võib saada täiendavaid lööke 2016. aastal, kuid kui peaks peatuma nafta ja maagaasi hindade langus, siis ilmselt peatub ka Venemaa börsi langus. Samuti võib Venemaa börsile hästi mõjuda võimalik Euroopa Liidu sanktsioonide peatamine, mistõttu ei imestaks kui Venemaa börs saab olema üks tugevamaid 2016. aastal, kuigi aasta esimene pool võib olla keeruline. Samuti arvan, et mõistlik vaadata Venemaa börsi dollaripõhiselt, sest rubla väärtuse  langemisel ilmselt börs tasakaalustab rubla languse mõju.

Hiina

Ilmselt Hiina majanduse seis saab ka 2016. aastal olema keeruline, kui 2016. aasta esimeses pooles hakkab langema globaalne nõudlus Hiina toodete järele, mistõttu jätkuvad ilmselt Hiina ametivõimude püüdlused olukorda stabiliseerida, kuid ilmselt sellest hoolimata jätkub Hiina börsile investeerimise populaarsus langemist, mistõttu pigem prognoosin Hiina aktsiatele mõõdukalt keerukat aastat, mis kokkuvõttes lõpetatakse kergelt või mõõdukalt positiivse tulemusega.

Brasiilia

See tugeva löögi all olnud börs ilmselt saab oma kulminatsiooni 2016. aastal, kus võimalik, et tehakse ajutise börsipaanika käigus uued põhjad praegusest tasemest veelgi madalamal, millest toimub kiire põrge üles ning uus kukkumine põhja ja põrke tipu keskpaika, mille järgselt algab Brasiilia börsi tõus, mis võib praegustelt tasemetelt kesta mitmeid aastaid.

Euroopa aktsiad

Euroopa börsid ilmselt näevad mõõdukalt keerukat aastat, kus ei toimu kiiret taastumist 2015. aasta teise poole langusest. Prognoosin, et aasta kokkuvõttes jääb Euroopa börside keskmine tulem -5% ja +10% vahemikku ja suuremat sorti kriisi me 2016. aastal veel Euroopa aktsiate jaoks ei näe, sest ka hinnatasemed on teataval määral mõistlikumad, kui näiteks USA aktsiate hinnatasemed, mis võivad tulla rohkem alla.

Kuld

Hinnates kulla ostujõudu viimase 250 aasta vältel, siis võib kulla hinda 1060 dollari juures untsi kohta endiselt pidada kõrgeks, kuigi võrreldes 2011. aasta tipptasemega on kulla hind langenud juba -40%. Ajaloolisest keskmisest kulla ostujõust on kulla hind siiski suurusjärgus 2 korda kõrgem, mistõttu olen konservatiivselt meelestatud kulla edasiste väljavaadete osas ja pigem prognoosin, et kulla hind jääb 2016. aastal kõikuma 900-1300 dollari kanti ning aasta kokkuvõttes jääb hind 1000 dollari kanti untsi kohta.

Hõbe

Hõbe on kaotanud 75% oma väärtusest võrreldes 2011. aastaga, ning võrdluses kullaga pean hõbeda hinda suhteliselt madalamaks ja suuremaks võimalust, et hõbeda hind võiks tõusta.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes hindan, et suuri muutusi 2016. aastal ei tule, kuid säilitan vara juhina valmisoleku USA börside languse suhtes, sest hindan, et tulevikuväljavaadete negatiivsemaks muutudes võivad USA ettevõtted peatada aktsiate tagasioste, mis viib turgudelt olulist ostujõudu. Samuti võib vähenema hakata ettevõtete ülevõtud, mis võib samuti viia turgudelt täiendavat ostujõudu. Kokkuvõttes hindan, et nende ostujõudude kadumise mahud võivad kokkuvõttes olla aasta baasil 200 miljardit dollarit aktsiate tagasiostudes ja 800 miljardit ettevõtete ülevõtu mahtudes, mis kokku on 1 triljon dollarit ostujõudu, mille kadumisel võib olla väga negatiivne mõju ja destabiliseeriv mõju aktsiaturgudele, kuid need arengud võivad võtta rohkem aega.

Arvestades globaalset aktsiahindade langust 2015. aasta teises pooles pean tõenäoliseks, et maailma majandus hakkab jahtuma juba 2016. aasta teises kvartalis, ning sellest tulenevalt läheb keerulisemaks nii USA kui Hiina ettevõtete tegevus, mis omakorda võib seada täiendava löögi alla naftasektorit ja läbi selle ka finantssektorit. Tõusvate intressimäärade keskkonnas hakatakse rohkem küsima tulevikuprognooside kohta ning ettevõtted muutuvad veidi ettevaatlikumaks. Prognoosin, et USA kinnisvarasektori jaoks läheb olukord taas keerulisemaks ja finantssektorist võib tulla negatiivseid üllatusi 2016. aasta neljandas kvartalis, kuid kokkuvõttes midagi laiapõhjalisemalt hullu ei pruugi juhtuda.

Siiski olen investeeringuid tehes jätkuvalt ettevaatlik, plaanin panustada erinevatel viisidel eelkõige nafta hinna languse pidurdumisele, tehes investeeringuid ka eelkõige suure löögi all olnud piirkondadesse, mille keskmised hinnatasemed on muutunud odavaks, kuid, kus valitseb mitmesuguseid kontrollimatuid riske. Etalon Varahalduse jaoks oluliseks jäävad jätkuvalt turuebaefektiivsused ja loodetavasti pakub turg võimalusi rahavoo genereerimiseks optsioonide kirjutamise ärist.

Ootan keskmisest tugevamat aastat vara kasvatamisel, kuid ka 2016. aasta võib pakkuda negatiivseid üllatusi, kuid arengud 2015. aasta teises pooles on tekitanud ja tekitamas paremaid võimalusi, kus on lisandunud suure surve all olnud turge, mille pöördumisele panustamisel on võimalik teenida korralikke kasumeid. Enne nende arengute realiseerumist on aga tõenäoline, et ka USA börs satub veidi löögi alla võimendades löögi all olnud piirkondade langust veelgi. Siiski hindan mõistlikuks sisenemist turgudele, millelt endiselt ootan täiendavat langust, panustades siiski antud piirkondade tõusule. Ma ei plaani täiuslikku ajastust ja eesmärgiks on saavutada eelkõige tugevat pikaajalist kasvu teatavate tagasilöökidega lühemates perioodides.

2016. aastast ootan suhteliselt keerukat aastat nii USA kui Euroopa börsidele ning loodan saada hakkama väljakutsetega, mida pakub 2016. aasta ja loodan, et õnnestub kasvatada vara nägemusele vastavalt. Algamas on Etalon Varahaldus AS esimene täisaasta vara juhtimisel.

Mikk Talpsepp

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.