Etalon Varahaldus AS 2016. a veebruari kokkuvõte - A-aktsia NAV kasvas +0.35%, NAV tasemeni 0.8053

Mikk Talpsepp
07 Märts, 2016

Veebruaris olid löögi all jätkuvalt nii aktsiaturud kui maavarade hinnad. Kuu kokkuvõttes lõpetas Etalon Varahaldus A-aktsia napi +0.35% kasvuga. Suurem osa maailma aktsiaturgudest lõpetas kuu negatiivse tulemusega.

Hetkel suurimad avatud riskid on seotud peamiselt positsioonidega naftas ja Venemaa suunal. Veebruaris lisandusid positsioonid maagaasis, mille hind erinevalt nafta hinnast (mis on juba veidi tõusnud) liigub jätkuvalt viimaste aastate madalamatel tasemetel.

Järgnevas tabelis on toodud Etalon Varahalduse võrdlus erinevate riikide dollaripõhiste ETF-dega. Etalon Varahaldus A-aktsia tõusis veebruariga 9. kohalt 6. kohale.

Tabel dollaripõhiste ETF-de  väärtuse muutusest  võrdluses Etalon Varahaldus A-aktsiaga alates 21. maist kuni 29. veebruarini 2016*:

*Antud tabelis Etalon Varahaldus A-aktsia tulem on arvestatud EUR baasil, muud ETF-d on noteeritud ja arvestatud USD baasil, ega ole seega 100% võrreldavad. USD baasil võrdlused on toodud asjaolul, et Etalon Varahaldus genereerib kasumeid ja kahjumeid samuti USD baasil, kuigi lõplik varalise seisu arvestamine käib EUR baasil.

Samuti sai analüüsitud Etalon Varahalduse riskide võtmise määra perioodil 21. mai 2015 kuni 29. veebruar 2016. Tehingute analüüs senisel perioodil näitas, et maist 2015 kuni veebruari lõpuni 2016 oleks Etalon Varahalduse jaoks paremat tulemust andnud see, kui kõikide tehingute maht oleks olnud võrreldes tehtuga 40% ehk 2.5 korda väiksem. Sellisel juhul, arvestades vara kahanemist ja kasvamist, oleks olnud võimalik samu tehinguid tehes hoolimata turgude langusest jõuda positiivse tulemuseni ja kasvatada vara 20% tänase -20% tootluse asemel. Ehk antud perioodil kohta võiks tinglikult öelda,  olen võtnud vara juhtides 2.5 korda suuremat riski võrreldes antud perioodi ideaalse tasemega.

Mõistagi on säärane analüüs tinglik. Teatud tingimuste puhul oleks võinud ka leida, et ideaalsest riskide võtmise tasemest oleme märgatavalt allpool. Analüüs aga näitas, et võrreldes võetud riskidega oleks iga täiendav 10% rohkem riski oluliselt kahjustanud tulemust ja iga 10% vähem riski oleks oluliselt parandanud tulemust. Samuti näitab analüüs, et tehtud otsused ja tehingud ise polnud antud perioodil ka otseselt halvad ja kõikide tehingute mahu ühteviisi näiteks 10 korda vähendades (10% maht senisest), oleks vara võinud antud perioodil kasvatada näiteks +8.2%, käies NAV tasemega mitte madalamal kui 0.9750 euro tasemel.

*Riskide võtmise analüüs ei ole 100% täpne, sisaldab ümardamisi ja selle eelduseks on pidev riskide korrigeerimine, mis alati ei pruugi olla võimalik.

Põhjus, miks täiendavad riskid on antud juhul tootlust negatiivselt mõjutanud on lihtsad. Oletame, et järjestikuselt on võimalik teha kaks tehingut, mille tulem on võrdse tõenäosusega -50% või +60%. Tehes ühe negatiivse tehingu ja ühe positiivse tehingu riskides kogu portfelliga on tulemuseks vara kahanemine 100 pealt 50 peale ja seejärel kasv 80 peale. Kui aga sama tehingut teha 10 korda väiksema mahuga, ehk esimeses tehingus riskides 10% portfelliga, on kaotuseks 5% portfellist ja kahanemine 100 pealt 95 peale. Teises tehingus riskides uuesti 10% portfelliga, ehk 9.5ga, oleks kasv 5.7 ja portfell kasvaks kokkuvõttes 100.7 peale. Negatiivse tootluse asemel oleks kokkuvõttes positiivne tootlus. Reaalsuses aga võivad antud tehingud toimuda samal ajal, mistõttu võiks küll eeldada näiteks, et pannes mõlemasse tehingusse 10% portfellist oleks oodatav tulem +1% (-5% ja +6%). Kuid reaalsus võib olla nõnda, et tehingud kaotavad või võidavad üheaegselt ja oodatava  +1% tootluse asemel on tulemuseks näiteks -10% või +12%. Teatud juhtudel võib see antud investori jaoks olla põhjustatud lihtsalt juhuslikust komponendist.

Vara juhtides eelistaksin pigem olla ideaalsest parimat tootlust andvast riskide võtmise tasemest umbes 25-35% madalamal. Senisel perioodil maist veebruari lõpuni on riskide võtmise tase olnud parimat tootlust andva tasemega võrreldes 2.5 korda suurem.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.