Etalon Varahaldus AS 2016. a märtsi kokkuvõte - A-aktsia NAV kasvas +18.53%, NAV tasemeni 0.9545

Mikk Talpsepp
02 Aprill, 2016

Märtsis tegid pea kõik maailma börsid suure tõusu ja tõusid ka maavarade hinnad. Kuu kokkuvõttes lõpetas Etalon Varahaldus A-aktsia +18.53% tõusuga, edestades seejuures kõiki varemalt võrreldud ETF-e.

Märtsi kõrgeimaks Etalon Varahaldus A-aktsia NAV tasemeks oli 25. märtsil päevasiseselt ca 1.05 eurot, kuid märtsi viimase nädalaga langes NAV 0.9545 euro peale.

Järgnevas tabelis on toodud Etalon Varahalduse võrdlus erinevate riikide dollaripõhiste ETF-dega. Etalon Varahaldus A-aktsia tõusis märtsis 6. kohalt  2. kohale.

Tabel dollaripõhiste ETF-de  väärtuse muutusest  võrdluses Etalon Varahaldus A-aktsiaga alates 21. maist kuni 31. märtsini 2016*:

*Antud tabelis Etalon Varahaldus A-aktsia tulem on arvestatud EUR baasil, muud ETF-d on noteeritud ja arvestatud USD baasil, ega ole seega 100% võrreldavad. USD baasil võrdlused on toodud asjaolul, et Etalon Varahaldus genereerib kasumeid ja kahjumeid samuti USD baasil, kuigi lõplik varalise seisu arvestamine käib EUR baasil

Märtsi lõpul olen pessimistlik turgude edasiste väljavaadete suhtes, kuigi turgudel võib jätkuda märtsis kestnud tõus. Pikemaajalistest investeeringutest on Etalon Varahaldusel osaliselt alles maagaasiga seotud positsioonid ja väiksemal kujul naftaga seotud positsioonid. Märtsis ostis Etalon Varahaldus tagasi 20255 A-aktsiat hinnaga 0.9880 eurot aktsia ja aktsionäride arv vähenes 74 aktsionärini.

Kvartalite kaupa on Etalon Varahaldus A-aktsia tulemused olnud järgnevad:

*Tootluse arvutust on alustatud alates 21.05.2015 emissiooni hinnalt 1.00 eurot.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.