ETALON VARAHALDUS AS 2016. A NOVEMBRI KOKKUVÕTE A-AKTSIA NAV KASVAS +15.98%, TASEMENI 1.2971

Mikk Talpsepp
01 Detsember, 2016

Etalon Varahaldus A-aktsia NAV väärtus kasvas novembris +15.98% ning A-aktsia NAV kasvas 1.2971 euro peale. A-aktsia NAV väärtuse kasvamist mõjutasid positsioonid, mis on seotud naftasektoriga. Ka USA presidendivalimistega seotult õnnestus kasumit teenida.

Alates aasta algusest on Etalon Varahaldus A-aktsia NAV kasvanud +40.03% ja alates 21. mai 2015 emissioonist on Etalon Varahaldus A-aktsia NAV kasvanud +29.71%.

Tabel dollaripõhiste ETF-de  väärtuse muutusest  võrdluses Etalon Varahaldus A-aktsiaga alates 21. maist 2015 kuni 30. novembrini 2016*:

*Antud tabelis Etalon Varahaldus A-aktsia tulem on arvestatud EUR baasil, muud ETF-d on noteeritud ja arvestatud USD baasil, ega ole seega 100% võrreldavad. USD baasil võrdlused on toodud asjaolul, et Etalon Varahaldus genereerib kasumeid ja kahjumeid samuti USD baasil, kuigi lõplik varalise seisu arvestamine käib EUR baasil.

Arvestades Etalon Varahaldus A-aktsia hind Euroopa Keskpanga hindade järgi dollaripõhisteks, on tabel selline:

*Antud tabelis Etalon Varahaldus A-aktsia tulem on arvestatud USD baasil, muud ETF-d on noteeritud ja arvestatud ka USD baasil. Etalon Varahaldus A-aktsia NAV arvestus põhineb Euroopa Keskpanga kurssidel  EUR=1.1133 USD(21.05.2015) ja EUR=1.0635 USD(30.11.2016).

Novembris toimunud A-aktsiate emissioonis märgiti aktsiaid 103497.31 euro eest 5 investori poolt, lisandus 3 uut aktsionäri. Emissioonihinnaks kujunes 1.2717 eurot. Novembri lõpul on Etalon Varahaldusel 74 aktsionäri.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.