ETALON VARAHALDUS AS 2017. A VEEBRUARI KOKKUVÕTE A-AKTSIA NAV KAHANES -6.36%, TASEMENI 1.0199 (5. märtsi kommentaarid)

Mikk Talpsepp
03 Aprill, 2017

Etalon Varahaldus A-aktsia NAV vähenes jaanuaris -6.36% tasemeni 1.0199 eurot. A-aktsia NAVi kahanemist mõjutasid eelkõige tehingud, mis panustavad turgude volatiilsuse kasvule. Volatiilsus on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele ilma kõikumisteta. Veebruari lõpu seisuga on turud olnud viimasel kolmel-neljal kuul erakordselt rahulikud, kuigi riskid finantsturgudel on minu hinnangul kasvamas. Seetõttu pean mõistlikuks jätkata tehingutega, mis sisult tähendavad volatiilsuse ostmist – see toob suurt tulu, kui turud muutuvad närviliseks.

3. märtsi seisuga on nüüd olnud 98 kauplemispäeva, mille jooksul S&P500 sulgemishind ei ole langenud üle 1%. Viimati langes S&P500 indeks üle 1% 11. oktoobril 2016 ehk ligi 5 kuud tagasi. Jätkan tehingutega, mis toob suurt kasu siis kui närvilisus turgudel kasvab. Kahjuks võib teataval hetkel jõuda punkti, kus tehingute ahel ei saa enam lõppeda kasumlikult ehk närvilisuse saabumine ei too piisavat kasumit, et katta kahjumlike perioodide kahjum.

Tegevuse kirjeldus

Märtsis jätkan väga agressiivselt, sest minu hinnangul läheneme riskide avaldumise ajale. Trumpi kavatsus on tõsta nii sõjaväe kui infrastruktuuri kulutusi, ergutades sellega majandust, samal ajal makse langetades. Vaadates USA riigivõlga ja selle jooksmist võla lubatud limiiti, kahtlen et on võimalik lisada võla kasvatamise tempole tempot juurde, ilma et finantsturgudel tekiks mingisugune hirm. Viimased 4 kuud on küll näidanud, et finantsturud ei hooli suurtest riskidest, mis majandustel ees seisavad. Analüüsides numbreid ja eelmiste finantskriiside toimumisi leian, et võime olla suure kriisi jalamil, mil finantsturud ei tee välja riskidest ega hooli ajaolust, et ettevõtete kasumid ei kasva ning sellest, et keskmiste kriisieelsete suhtarvude järgi oleme jõudnud punkti, millest kallimad olid aktsiad ainult 2000. aasta tehnoloogia mulli lõhkemise eel. Muidugi on aktsiaid ja turge, mille hinnatase on suhteliselt mõistlik. Ka Eesti aktsiaturg on selline.

Vara juhtides loodan, et hoides närvilisuse tõusule panustavaid positsioone, ei saa kahjumid olema enne närvilisuse saabumist liiga suured, et nende tagasi teenimine võtaks liiga kaua aega. Tegevusplaan ärevamate aegade saabumiseks on valmis ja varasemat arvestades tean kui palju võimalusi keerulised ajad pakuvad, mistõttu olen ka praegu vara juhtimas väga riskialtilt, sest arvan, et hiljem saabuvad järgmised head võimalused teenimaks erakordselt kõrgeid tootlusi. Paraku ei ole tulevikus midagi kindlat ja võib ka karta olukorda, kus positiivsete tulemusteni jõudmine venib või liigne riskialtisus võib tingida oluliselt halvemat või negatiivset tootlust.

Etalon Varahaldus vara juhtimine toimub peamiselt kahes tütarettevõttes, millest ühte juhin väga agressiivselt, teist mõõdukat riski võttes. Suuremat riski võtvas tütarettevõttes oli algselt ca 80% Etalon Varahaldus varast ning märtsi alguse seisuga on selle tütarettevõtte vara alates tegevuse algusest kõikunud suures ulatuses, kord suuri kasumeid saades, kord suuri kahjumeid kandes. Märtsi alguse seisuga on see tütarettevõte kokkuvõttes kahjumis, samal ajal kui rahulikult mõõdukaid riske võttev tütarettevõte on kasvatanud vara konstantselt ja ületanud 60%-se tootluse alates algusest. Kui algul oli selle tütarettevõtte vara maht ca 13% Etalon Varahalduse kõikidest varadest, siis märtsi alguses on konservatiivselt juhitud tütarettevõtte varade maht moodustamas juba üle 22% Etalon Varahalduse kõikidest varadest.

Seega märtsi alguse seisuga on Etalon Varahalduse varast juhitud väga agressiivselt ca 70-75%, mis võib olla raske taluda aktsionäridele sõltuvalt riskiprofiilist, kuna positiivne tulemus võib end oodata lasta ja vara väärtuse kõikumise ulatus võib olla väga suur.

Dividendide jaotamise ettepanek

2017. aasta teises kvartalis toimuvale Etalon Varahalduse aktsionäride koosolekule saab esitatud ettepanek jaotada eelmise aasta kasumist dividende 1 sent A-aktsia kohta.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.