Kommentaar detsember 2016 kuni märts 2017 tulemustele

Mikk Talpsepp
03 Aprill, 2017

Detsembrist 2016 kuni märtsini 2017 on Etalon Varahaldus panustanud turgude langusele ja volatiilsuse tõusule. Kuu tulemusteks on olnud vastavalt -0.79%; -15.36%; -6.36% ja -31.95%. Detsembri kahjumit aitasid katta positsioonid, mis panustasid nafta ja Venemaa tõusule, mistõttu detsembri miinus oli minimaalne.

Kuni turgudele ei saabu ei langust ega närvilusust, on plaaniliseks kahjumiks planeeritud -15 kuni -20% kuu kohta. Jaanuari tulemus sai olema selle alumises ääres vastavalt planeeritule.

Veebruaris aitasid kahjumit vähendada mõned õnnestunud tehingud, sealhulgas Amazoni aktsiatega tehtud lühiajaline tehing. Kuu lõpul saabunud napp miinuses päev S&P500 jaoks(-0.26%) aga oli piisav, et kergitada Etalon Varahalduse aktsiat ajutiselt ligi 10% lükates veebruari tulemust seega viimaselt hetkel ca 10% võrra positiivsemaks ja selle võrra märtsi omakorda negatiivsemaks.

4 kuu jooksul optsioonikirjutajate nõrkade kohtade ründamine paraku aga ei andnud oodatud tulemust, sest märtsi alguseks olid optsioonikirjutajad teeninud kasumit tänus turgude erakordsele rahulikkusele ulatuses, mis tegi nad vähem haavatavaks. Kui jaanuaris või veebruaris oleks leidnud aga aset päev nagu oli 21. märts kui USA turg langes üle 1% või nagu 27. märts, kui futuurid olid eelturul ligi 1% miinuses, siis oleks Etalon Varahaldus teeninud ca 3-7 miljonit eurot kasumit ja NAV lennanud 2.7-4.7 euro vahele. Seda aga paraku aset ei leidnud ja märtsi lõpuks on NAV kahanenud 0.6940 euro peale.

Tehingute ahel turgude langusele panustamisel aga pole endiselt läbi, kuid väljavaated tehingute ahelast kasumit teenida on märkimisväärselt vähenenud. Samas näiteks kui turgude närvilisuse indeks VIX peaks aprilli esimesel nädalal tõusma 17 peale, mis on turgude pikaajalisest keskmisest endiselt ca 10-15% madalam, siis teeniks Etalon Varahaldus praeguse hetkega võrreldes ca 1.2 miljonit eurot ja NAV hüppaks taas 1.3 euro kanti. Suurema närvilisuse tulek tooks aga rohkem NAV väärtuse tõusu.

Miinuseks on aga see, et optsioonikirjutajad on alates märtsi algusest vähem haavatavad kui olid seda jaanuaris ja veebruaris. Siiski leian, et turge on ohustamas palju riske ja aeg nii investeerimiseks kui optsioonide kirjutamiseks on ebasoodne ja ohtlik, mistõttu olen valinud variandiks rünnata optsioonikirjutajate nõrki kohti ehk talitada suhtelises plaanis vastupidiselt põhistrateegiate iseloomule, milleks oleks normaaltingimustes optsioonide kirjutamine.

Hoolimata kestvast tehingute ahelast eksisteerib ka variant, et languse saabumisel ei saa Etalon Varahaldus sellest planeeritud kasu, sõltuvalt turu iseärasustest ja positsioonide iseloomust. Samuti on erinevad positsioonid erinevatel aegadel aeguvad ja võivad nõuda ümberpositsioneerimist.

Dividendide jaotamine

Eelmise aasta eest saab ettepanekuks aktsionäride koosolekul olema jaotada vastavalt varem planeeritud dividendipoliitikale 1 sent A-aktsia kohta dividendideks ja aasta esimeses pooles saadud või saadavad kahjumid seda ettepanekut ei muuda.

Vara juhtimine

Etalon Varahalduse vara on jaotatud peamiselt 2 tütarettevõtte vahel, millest ühte juhin konservatiivselt ja teist tütart juhin agressiivselt. Algselt jaotasin nendesse tütardesse vastavalt 13% ja ca 80% Etalon Varahalduse varadest. Eelmise aasta lõpu seisuga oli vara kasv alates algusest vastavalt 63% ja ca 20%, mis tegi kokkuvõttes Etalon Varahalduse A-aktsia NAV kasvuks +28.68%. Märtsi lõpu seisuga on konservatiivselt juhitud osa osakaal kasvanud juba üle 30% ja selles on NAV väärtusest varasema 13 sendi asemel juba 22.5 senti A-aktsia kohta. 10 aasta perspektiivis olen seadnud eesmärgiks, et konservatiivselt juhitud tütres olev vara annaks kokku väärtuse ligi 1 euro A-aktsia kohta ja agressiivselt juhitud tütar annaks 9 eurot või enam. Turgudel aga pole midagi kindlat, eriti kui vara juhtida väga agressiivselt.

Vaade turgudele

Lähikuudel ootan, et turud mõistaksid mõnda väga paljudest riskidest või, et need riskid avalduksid. Näiteks oli mulle üllatuseks, et turge ei ole siiamaani huvitanud see, et USA võlalimiit oli 30. oktoobrist 2015 kuni 16. märtsini 2017 mitteaktiivne, et mitte segada USA presidenidvalimisi. Samuti on tugevalt vastuolus võimalus, et üheaegselt on võimalik tõsta USA kaitsekulutusi, suurendada valitsuse kulutusi infrastruktuurile, vähendada makse ja peatada riikliku võla kasv. Minu arvestuste kohaselt jookseb USA võlg limiiti umbes augusti lõpuks ja see peaks mingissuguse negatiivsuse laine varem või hiljem endaga kaasa tooma. Seega plaanin jätkata samal lainel ja olen valmis võtma varajuhina vastu täiendavaid kaotusi, et ühel hetkel teenida suurt kasumit. Paraku on nii, et kui soovitud areng saabub liiga hilja, siis konkreetne tehingute ahel enam ei saa lõppeda kasumlikult. Samas näen pikka arengute jada, mille tulemusel on võimalik teenida erakordseid kasumeid, aga ka kaotada märkimisväärselt vara. Loodan, et tehingute ahel kinnitab peagi enda potentsiaali.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.