Gert Preegel

Gert Preegel on Etalon Varahaldus AS nõukogu liige.

Gerdil on keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist ning lõpetamisel keemiatehnoloogia doktorikraadi õpingud. Gert omab laiapõhjalisi teadmisi orgaanilise keemia, keemiatehnoloogia ja materjaliteadusest. Samuti on Gert töötanud Tallinna Tehnikaülikooli teadusosakonnas tehnoloogiasiirde spetsialistina.