Etalon Varahaldus AS

Teade aktsionäridele

Etalon Varahaldus AS nõukogu 15.01.2018 otsusega kinnitati Tõnn Talpsepa volituste lõppemine juhatuse liikmena vastavalt tema varasemale avaldusele. Käesolev teade on avaldatud kooskõlas põhikirja punktiga 9.3.

01 Jaanuar, 2018