Etalon Varahaldus AS suunatud A-aktsiate emissiooni esialgsed tulemused

25 Mai, 2015

Seoses investorite huvi ja vabade vahendite hilisema vabastamise sooviga Etalon Varahaldus AS A-aktsiate märkimiseks, jagasime Etalon Varahaldus AS A-aktsiate emissiooni kolme märkimise tähtaja peale:  21.05.2015, 21.07.2015 ja 22.10.2015.

21.05.2015 toimunud märkimise puhul oli A-aktsia väljalaskehinnaks 1.00 eurot.  Järgnevatel kuupäevadel on aktsiate väljalaskehinnaks A-aktsia raamatupidamislik väärtus märkimiskuupäevale eelneval tööpäeval, mida on korrigeeritud vastavalt Etalon Varahaldus AS põhikirja punktile 4.3.

Esialgsetel andmetel ületab 21.05.2015 märkimise järgselt Etalon Varahaldus AS-i omakapital 2 miljonit eurot ning ühegi investori osalus ei ole suurem kui 10%.

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.