Etalon Varahaldus oktoobri kokkuvõte (A-aktsia NAV kasv +23.94%, NAV=1.0022)

Mikk Talpsepp
31 Oktoober, 2015

Etalon Varahaldus A-aktsia NAV kerkis oktoobris +23.94% ehk 0.8086 euro pealt 1.0022 euro peale, mis on seni Etalon Varahalduse edukaimaks kuuks. SP500 aktsiaindeks kerkis oktoobris +8.29%.

Etalon Varahalduse jaoks oli tugev eelkõige kuu esimene kolmandik, millest pärines kogu kuu positiivne tulem ning nullilähedase tulemusega oli kuu järgnevad kaks kolmandikku, mil aktsiaindeksid jätkasid tõusu ja A-aktsia suhteline edu SP500 indeksiga võrdluses vähenes 4% võrra.

Alates 21. mai emissioonist on Etalon Varahaldus A-aktsia tulem oktoobri lõpu seisuga tootlusega +0.22%, ajal ,mil SP500 aktsiaindeks on kokkuvõttes näidanud tootlust -2.41%.

Kasumit on Etalon Varahaldusele toonud eelkõige Kreekaga seotud positsioonid, hoolimata asjaolust, et Kreeka aktsiad on võrreldes soetusmaksumusega miinuses, kuid kogutulem Kreekaga seonduvalt on Etalon Varahalduse jaoks toonud enam kui 80 000 dollarit kasumit. Umbes 75% Kreekaga seotud aktsiapositsioonidest on juba portfellist välja taandunud ning investeeringud Kreekasse moodustavad oktoobri lõpu seisuga 5% Etalon Varahaldus varadest.

Väikse kahjumi on kokkuvõttes tootnud naftaga seotud positsioonid, väikeses kasumis on tehingud seotult Venemaa ja Hiinaga, ning hetkeseisus on kokkuvõttes kahjumit toonud optsioonide kirjutamise äri, millest on välja arvatud kasumlik Kreekaga seotud optsioonide kirjutamine.

Seoses ohtudega finantsturgude suunal, mis võivad tuleneda nii intressimäärade tõusust, naftasektori ettevõtete pankrotistumistest, Hiina majanduskasvu pidurdumise probleemidest, USA ettevõtete oma aktsiate tagasiostude võimalikust piiramisest, kui USA ettevõtete ülevõttude pidurdumisest, sai 10. oktoobriks märkimisväärselt vähendatud riske ja rahaliste vahendite osakaal sai viidud 77%-ni vahenditest. Rahaliste vahendite vabastamisega kaasnes mitmete Etalon Varahaldus investeerimistegevuste, investeerimis- ja kauplemisstrateegiate peatamine, mis ajutiselt lihtsustas ka portfelli ülevaatlikku struktuuri.

Alates ca 20. oktoobrist avasin USA turul langusele panustavaid positsioone, mis küündisid oktoobri lõpu seisuga 17%-ni Etalon Varahaldus varadest ja tasakaalustavad teataval määral teiste turgude investeerimispositsioone.

Kokkuvõttes on Etalon Varahaldus oktoobri lõpu seisuga positsioneeritud ettevaatlikult ning ootab uute võimaluste tekkimist, mis loodetavasti realiseeruvad kokkuvõttes paremini kui võimalused, mis tulenesid turgude närvilisusest 24. augustist kuni oktoobri alguseni.

Oktoobris ostis Etalon Varahaldus tagasi 47 000 A-aktsiat kolmelt aktsionärilt hinnaga 0.9866 eurot aktsia ja Etalon Varahaldus AS aktsionäride arv vähenes 79 aktsionäri pealt 76 aktsionärini.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.