Kvartali ülevaade II 2017

Super User
01 August, 2017

Kui 2017. aasta esimeses kvartalis tingis suure kahjumi turgude langusele tehtud tehingud, siis ka 2017. aasta teises kvartalis oli põhjus sama, sest kahjumid tingis peamiselt ootus turgude närvilisemaks muutumiseks. Kuna turgudel on olnud erakordselt rahulik aeg, siis ei ole Etalon Varahaldusel õnnestunud kasumit teenida strateegiatest, mille jaoks on vajalik veidi ärevam keskkond.

Seoses kapitali märkimisväärse vähenemisega ja turgude närvilisemate aegade saabumise viibimisega, olen asunud arendama mitmeid täiendavaid strateegiaid, mille väljatöötamine võib võtta mõned kvartalid aega. Teises kvartalis tegelesin mitmete lühiajaliste strateegiatega elluviimise ja arendamisega. Kogutulemus oli paraku negatiivne, kuigi tehingutest ca 60-65% lõppesid positiivse tulemiga. Edaspidi püüan vähendada negatiivse tulemiga tehingute mõju kogutulemile ning töötan tugevalt selle nimel, et muuta kasumlikuks väljatöötamisel olevad strateegiad.

Kui 2016. aastat alustas EV ka suure kahjumiga, siis tookord tegi olukorra paremaks turgudel eksisteerinud volatiilsus, mis võimaldas sobivate strateegiate rakendamisel kiiresti kasumeid teenida. Praegu aga on turud liiga rahulikud, et saaksin kasutada strateegiaid, mis sobivad närvilisematest hetkedest kasu lõikamiseks.

Perspektiividest ja senisest tegevusest sai antud detailsem ülevaade ka aktsionäride koosolekul.

Dividendid

Vastavalt dividendipoliitikale sai juuni lõpul toimunud aktsionäride koosolekul otsustatud maksta 1 sent dividende A-aktsia kohta. Dividendid maksti aktsionäridele välja juulis.

Korralised ülevaated

Aktsionäride koosolekul sai otsustatud minna üle kvartaalsete ülevaadete kirjutamisele. Lisaks hakkavad edaspidi toimuma kohtumised aktsionäridega iga kvartali järgselt, kus räägin detailsemalt toimunud arengutest. Esimene selline kohtumine toimub oktoobris. Võimalusel saab turukommentaare jagatud jooksvalt.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

Lisa. Etalon Varahaldus AS tulemused kvartalite lõikes